Sovi

De helpende hand richting orde!

In samenwerking met Kwadraad

Toen Sovi ontwikkeld was, zijn we bij verschillende organisaties langs gegaan. Toen we eenmaal bij Kwadraad aankwamen wisten we meteen dit was het. De klik was er waardoor beide partijen meteen wisten dat deze samenwerking succes vol kon aflopen. In November 2018 gaan we dan ook samen een pilot starten. Als dit goed afloopt gaat Kwadraad veder te werk met Sovi. 

Kwadraad wou niet alleen pilot zijn, maar heeft ook een eigen Sovi versie gekregen! Doormiddel van veel overleg is een gehele nieuwe Sovi Kwadraad versie ontstaan. 

Over Kwadraad

Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 45 gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht West. Zij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse leefproblemen. Denk daarbij aan vragen en problemen op gebied van

- relatie en huwelijk
- geld en werk
- gezin en opvoeding
- rouw en verlies
- ruzie en geweld

Ze doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief en steeds meer blended *.
Hun medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is hun ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. Ze gaan uit van hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Blended hulpverlenig is het perfecte evenwicht tussen online hulpverlening en persoonlijk contact

Visie

Kwadraad ziet de transformatie van het sociale domein als een omslag naar een inclusieve samenleving waar inwoners het leven in eigen hand nemen, naar elkaar omkijken en meedoen. Maatschappelijk werk heeft aandacht voor het gewone leven, ontzorgen en normaliseren.

Eigen kracht en talent

De maatschappelijk werker probeert de klant sterker te maken, zodat hij op eigen kracht de draad weer op kan pakken. Hierbij worden de mensen in de sociale omgeving van de klant geactiveerd en wordt er zonodig gebruik gemaakt van trainingen en/ of gesprekken in groepsverband, waar oplossingen en tips in een veilige omgeving kunnen worden uitgewisseld. Kwadraad gaat uit van de talenten van de klant en samen wordt onderzocht hoe de talenten ingezet kunnen worden om verder te komen.

Altijd in de buurt

Kwadraad werkt in bijna alle gemeenten in Zuid-Holland en in Utrecht West. We werken in de regio, bijvoorbeeld in wijken, buurtcentra en scholen, daardoor zijn we altijd dichtbij. Ook kun je direct aan de slag, op het moment dat het je uitkomt. Bijvoorbeeld via onze online hulpverlening.

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat Kwadraad voor jou kan betekenen? Neem contact op met Kwadraad via T 088 900 40 00. We zijn elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.